Admeam Logo
Disclaimer
 

Deze disclaimer is van toepassing op de volledige website van Admeam Finance. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ondanks constante zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website van Admeam Finance, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

Aan alle informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie die u aan onze site geeft, zal met de groots mogelijk zorg en strikt vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor VvE gerelateerde zaken. Het gebruik van deze website is echter volledig op eigen risico.

Admeam Finance is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten en/of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de website van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Admeam Finance berusten bij Admeam Finance. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Admeam Finance de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Admeam Finance zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Admeam Finance geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.